全海景 Halloween Cocktail Night 全海景 Halloween Cocktail Night

NEW EVENT 立即報名

2023年10月28日 (六)
7:00 pm - 10:00 pm
設早報優惠 設同行優惠

全海景 Halloween Cocktail Night

16
+
16
總名額 32
尚餘名額

M9

F11

一人費用

M $420

F $280

2023年10月28日 (六)
7:00 pm - 10:00 pm
銅鑼灣全海景酒吧Lounge包場

建議條件

歡迎所有單身男女,建議年齡:
男:28-45歲
女:22-42歲

M $420  F $280 

早報名優惠 : 10月14日前報名並付款, 每位減$20

早報名優惠 : 10月21日前報名並付款, 每位減$10

同行優惠 : 2人同行, 每位減$10

同行優惠 : 3人或以上同行, 每位減$20

* 注意:「早報名」及「同行」優惠不能同時享有。如有衝突,以價錢較低者為準。

詳情

如果你鍾意拿著酒杯,望住靚靚海景,輕輕鬆鬆咁一晚認識多位單身異性,「全海景 Cocktail Night」就絕對適合你喇。此活動會安排所有參加者都有機會接觸在場所有異性之餘,亦會設有自由時間給各位可以與心儀對象坐低慢慢傾。如果你周末冇節目就快D報名,識下新朋友啦!

活動分三部份:

第一部份 - FEVER獨家創意破冰遊戲
活動一開始,我地會先進行互動破冰遊戲,幫大家熱熱身,兼打破尷尬氣氛。

第二部份 - 極速約會 Speed Dating
分組進行極速約會認識新朋友,每輪完結後男士需要轉下一組,此部分可於短時間內初步認識在場所有異性,及鎖定心儀對象。

第三部分 - 自由時間
參加者可自由於酒吧內走動、交談及交換聯絡資料,而毋需整晚坐在餐桌前。

備註 / 需知

費用包括:
雞尾酒/紅白酒/啤酒/果汁或汽水 (兩杯)
各式小食
遊戲及獎品
活動行政費用

重要聲明:
此活動不設拍照或錄影,亦嚴禁參加者拍照或錄影,以保障私隱。

會員資料

逾時操作,請再試一次。
Session Expired. Please try again.

如何參加活動?

報名簡易3步曲!
如何運作

完成付款

活動報名後,你會收到一個活動確認電郵。請按電郵指示完成付款。

如何運作

享受活動!

報名就是這樣簡單! 活動當日只要準時出席,以免錯失良機!

Meet the ONE here

活動分類解說

極速約會
周末或假期 約3小時
下午茶、晚飯或自助餐 (包場)
酒店、西餐廳或私人會所
30 - 60人

運作

活動通常安排一男一女或兩男兩女同坐,用餐同時會給予若干時間互相了解認識。時間到了便應停止當前的談話,而所有男士需要轉到下一枱開始新一輪的交談。如此類推直至每位參加者都有機會與在場每一位異性溝通。參加者可以互相介紹並簡短交談感興趣的話題。

特色

能在短時間內認識多位異性,增加選擇機會。但是在活動過程中是嚴禁直接交換聯絡資料,主要是為了過程快速順暢及防止出現當面拒絕的尷尬場面。

交換聯絡方法

在活動過程中,參加者可以透過手機應用程式選出自己心儀的對象,如果任何兩人都互相選了對方,活動後立即可於應用程式內得到對方的聯絡資料,作進一步了解。

浪漫晚宴
逄星期二/四 約2-3小時
晚飯 (非包場)
西餐廳或私房菜
6 - 8人 (一枱)

運作

此項活動提供一個舒適環境給參加者交談溝通並享用美味晚宴。我們專業的主持人會整晚陪伴所有參加者,先介紹每位參加者、協助點菜並打開話題,務求讓參加者可以消除尷尬情緒,打開心扉彼此了解認識。

特色

此活動一般都有特定參加條件限制,例如學歷、職業、年齡及身高,以收窄範圍,增加成功機會。而晚宴並沒有時間限制,可隨意與同桌的新朋友談天說地,從而加深了解。

交換聯絡方法

活動後當晚,主持人會發送所有參加者的電話號碼給所有人。但如果我們收到特別要求,如某人不想給予某人,我們則會作出相應跟進。

派對狂歡
周末、假期或節日 約3-4小時
酒會或自助餐 (包場)
酒店、大型酒吧或私人會所
50 - 100人

運作

主持人會先進行一些破冰遊戲打破沈默的氣氛,繼而再有其他活動令參加者容易認識異性,例如一些互動遊戲、抽獎、交換禮物或倒數等等。而活動末段通常設有自由時間,可自由交談及交換聯絡資料。

特色

透過比較輕鬆的遊戲和活動認識新朋友,參加者可自由於場地內走動及交談,而毋需整晚坐在餐桌前。短時間內認識多位異性,增加選擇機會。而在周末或濃厚節日氣氛之下,參加者心情都較為放鬆,增加成功機會。

交換聯絡方法

交換聯絡方法不設任何限制及安排,所有參加者可自由交談及交換聯絡資料。而活動後,我們絕不會協助任何人交換,以保障私隱。

玩樂交友
周末或假期 約2-4小時
潮流活動、新興玩意或興趣班 (包場)
視乎活動性質及合辦機構(如有)而定
20 - 30人

運作

定期舉辦一些熱門的潮流活動、新興玩意或興趣班,透過共同興趣認識新朋友。通常會以分組形式進行,每組男女數目相若,透過學習或比賽去增加互動。我們亦會確保所有男女都有機會認識對方。

特色

能透過共同興趣增加話題,或透過學習或比賽過程去增加互動。使參加者較自然地溝通,擦出火花。

交換聯絡方法

在活動過程中,參加者可以透過手機應用程式選出自己心儀的對象,如果任何兩人都互相選了對方,活動後立即可於應用程式內得到對方的聯絡資料,作進一步了解。

特別活動
特別日子或節日 視乎活動性質及合辦機構(如有)而定
充滿創意的新形式
視乎活動性質及合辦機構(如有)而定
視乎活動性質及合辦機構(如有)而定

運作

請參考個別活動詳情。

特色

多數是與其他機構合辦,所以活動地點、形式及內容都會有別於一般活動。

交換聯絡方法

請參考個別活動詳情

一般問題

會員及付款問題

活動問題